Historiske fotografier 1910-1975

Fotograf ukendt

Ca. 1910-1920. Ejendommen Suså Landevej 68 bestående af stuehus, udhus, stald og mølle set fra nord. Stuehuset er opført i 1876 og har bl.a. huset en lægepraksis. Dette er det ældst kendte fotografi af Herluflille Mølle.


Foto: Ejnar Larsen

Ca. 1920-1930. Herluflille Mølle set fra syd. Møllen er på dette tidspunkt udstyret med sejlvinger, traditionelt krøjeværk og spåntækket hat. Til venstre ses den i 1910 opførte bygning der husede en 12 hk petroleumsmotor, der blev benyttet når vinden var for svag til at drive vingerne. Fra motorhuset gik en drivaksel ind gennem et vindue i møllens stueplan. I 1930 blev petroleumsmotoren erstattet af en Ruston råoliemotor, der kørte frem til 1946 hvor en Deutz dieselmotor blev installeret. Til disse to motorer anvendtes der i stedet for en aksel en drivrem til at forbinde til møllens mekanik. Alle tre motorer var vandkølede. Fra 1962 og frem til mølleriets ophør i 1967, bliver der anvendt en el-motor til at trække kværnene.


Fotograf ukendt

1938. Herluflille Mølle set fra nord. Møllen er nu udstyret med selvkrøjer, der efter stormskaden i 1932 erstattede det traditionelle krøjeværk. Brugen af sejl blev allerede året før afløst af selvsvikker. Den nye hat har en lidt anden form og er beklædt med tagpap. Teltet som ses til højre, er opstillet ifm. møller Valdemar Larsen og hans hustru Karoline Larsens sølvbryllyp.


Foto: Sylvest Jensen

1938. Herluflille Mølle set fra luften i vestlig retning. Dette er det ældste luftfotografi af ejendommen. Den østvendte ottendedel af møllens krop er lys i farven, hvilket skyldes at denne side er beklædt med tagpap i modsætnig til resten af kroppen, hvor træspåner er anvendt.


Fotograf ukendt

Ca. 1950-1954. Herluflille Mølle set fra syd-vest. Mølleriet er på vej til at blive til afviklet til fordel for savvirksomheden. I 1950 bliver brændesaven som var opstillet i 1917 taget ned og erstattet af en langtømmersav. Som det ses på billedet ligger en del træstammer klar til blive skåret op. Møllen er på dette tidspunkt endnu intakt, på nær de manglende jalousiklapper i vingen der peger ned til højre. Sommeren 1955 males der for sidste gang med vindkraft.


Foto: Sylvest Jensen

1954. Herluflille Mølle set fra luften i syd-østlig retning. I modsætning til luftfotografiet fra 1938 hvor møllevingerne står “i kors”, står de på dette foto “i saks”.


Foto: Helge Larsen

1961. Herluflille Mølle set fra syd. De tre køer i forgrunden er en del af det mindre landbrug som supplerede mølleri og savskæreri. Til ejendommen hører tre hektar landbrugsjord som blev dyrket frem til 2003.


Foto: Helge Larsen

1961. Herluflille Mølle set fra øst. Seks år efter at kværnene for sidste gang blev drevet med vindkraft, er møllen begyndt at forfalde. Som det ses på billedet mangler en del af omgangens rækværk på østsiden. Krøjeværket bliver senere ødelagt af en storm i oktober 1967 og vingerne taget ned i 1969.


Foto: Kastrup Luftfoto

Ca. 1970-1975. Herluflille Mølle set fra luften i syd-østlig retning. I 1969 blev en ny langtømmersav opstillet og flere tilbygninger opført: Mod øst en traktorgarage, mod syd et halvtag der overdækker langtømmersaven og mod vest en overdækning af motorhuset samt en tilbygning hvor en båndsav er opstillet.