OBS: Musik i Møllen søndag d. 9. oktober – BiblioteKoret med trio
Se nærmere


Møllen er åben for besøgende ved et antal arrangementer i løbet af året.
Kan derudover besøges efter aftale.

Se nærmere under Besøg Herluflille Mølle