Møllelaugets bestyrelse

Herluflille Møllelaug er en lokal forening stiftet 2003 med det formål at istandsætte Herluflille Mølle og drive den som arbejdende museum.

Bestyrelse:

 • Peter Castberg, formand
  Tlf. 2324 2444


 • Tage Christensen, næstformand
  Tlf. 5550 1101


 • Esther Larsen, repræsenterer familien
  Tlf. 3514 5467

 • Edel Larsen, kasserer
  Tlf. 4079 1265


 • Jens Lyhne, PR
  Tlf. 2614 5014


 • Per Gliese, sekretær og koordinator
  Tlf. 2114 3831


 • Inga Larsen, repræsenterer familien
  Tlf. 4614 0024


 • Suppleant: Peter Bay Christensen

 • 2. Suppleant: Jens Peter Hansen

 • Bilagskontrollør: Svend Hellisen

 • Bilagskontrollørsuppleant: John Salling

Medlemskab

Medlemskab tegnes for et år ad gangen ved henvendelse til kasserer Edel Larsen (Tlf. 40 79 12 65) eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Kontingentet er 200 kr. og gælder for en husstand.

Lauget tæller for øjeblikket ca. 40 medlemmer.