Fotografier 2005

Nedrivning/restaurering

Foto: Esther Larsen

Marts 2005. Første del af nedrivningen af den østvendte tilbygning, traktorgaragen, er gået i gang. Nedrivningsarbejdet blev udført af frivillige fra Herluflille Møllelaug. På taget ses laugmedlem Rasmus Nielsen i færd med at fjerne tagplader.


Foto: Esther Larsen

Marts 2005. I påsken blev nedrivningen af traktorgaragen fuldført. På billedet ses (fra venstre) de tre laugmedlemmer Rasmus Nielsen, Helge Larsen og Peter Castberg. I venstre del af billedet ses halvtaget over langtømmersaven hvor tagpladerne er midlertidigt fjernet for at give plads til stilladset.


Foto: Esther Larsen

April 2005. Solen kan igen skinne på det vestvendte indgangsparti, da også overdækning af arealet mellem møllegrund og motorhus blev fjernet i påskedagene. På nær halvtaget over saven til den sydlige side er møllen nu fritlagt. Tømrerarbejdet er gået i gang og syv af møllens otte fodremme er udskiftet (bemærk det nye træværk i overgangen mellem grund og krop).


Foto: Esther Larsen

April 2005. Opsætningen af stilladset er i gang på møllens nordvendte side. Stilladset går hele vejen rundt og strækker sig op til hvor møllehatten begynder. BERA Stillads- og Liftudlejning A/S står for arbejdet.


Foto: Esther Larsen

April 2005. Et af møllens otte højben skal udskiftes. Den sidste del af tilvirkningen forgår med håndkraft. Forrest ses tømrermester Tage Christensen i færd med at håndtere stikøksen, et stykke værktøj der kun sjældent anvendes i vore dages tømrerarbejde.


Foto: Esther Larsen

April 2005. Efter at være transporteret på blokvogn, løftes det nye højben på plads. Højbenet som er leveret af møllebygger John Jensen, har dimensionerne er 7.0 x 0.21 x 0.21 meter.


Foto: Esther Larsen

April 2005. Tømrersvend Børge Jørgensen styrer den endelige montering af højbenet som tappes sammen med de nye underliggende fodremme.


Foto: Esther Larsen

April 2005. Højben og krydstømmer er på plads. Tømrermester Tage Christensen inspicerer konstruktionen.


Foto: Esther Larsen

Maj 2005.


Foto: Esther Larsen

Maj 2005.


Foto: Esther Larsen

Maj 2005.


Foto: Esther Larsen

Maj 2005.


Foto: Esther Larsen

Juni 2005.


Foto: Esther Larsen

Juni 2005.


Foto: Esther Larsen