Sang, musik og vingesus på mølledagen i Herluflille

Møllelauget omring Herluflille Mølle, havde været så heldige at få en donation fra den nyligt afdøde formand for møllelauget, Jens Lyhne, som var øremærket til en lille koncert med den fynske duo, Lasse & Mathilde.
De kom sammen med den nok så kendte Naturformidler Emil Sanderhoff, der fortalte om dyrelivet omkring vores møller samt supplerede Lasse & Mathilde med flot harmonikaspil.
Møllelauget var spændt på, hvor mange gæster disse kendte spillemænd kunne trække, og vi blev ikke skuffede, nærmere godt forpustede.
Der har været omkring 150 personer under koncerten, men i hvert fald omkring 250 personer over hele dagen. Så der var run på i alle salgsboderne, og på nær kaffe og kage, havde vi udsolgt en time før lukketid.
Vi havde god vind, så vingerne drejede hele dagen – så en fantastisk, men meget travl mølledag.

Per Gliese