HERLUFLILLE MØLLELAUG

Snittegning

Der eksisterer endnu ikke en snittegning af Herluflille Mølle, men den her viste tegning som forestiller Kanehøj Mølle ved Skælskør giver et godt indtryk af Herluflille Mølle, da de to møller er meget lig hinanden hvad kontruktionen angår.

Snittegning (Kanehøj Mølle)

 

Større udgave af snittegningen: klik her

SE OGSÅ: