HERLUFLILLE MØLLELAUG

Nutidige fotografier af Herluflille Mølle

Herluflille Mølle 2003

Foto: Per Gliese


2003. Møllen med tilbygninger set fra nord. Til venstre ses traktorgaragen og til højre overdækningen af motorhuset samt tilbygningen hvor en båndsav er opstillet. Tilbygningerne er opført i efteråret 1969, samme år som møllens vinger blev nedtaget. Det mørke parti i midten af møllegrunden er en sliske, beregnet til at kure sække med formalet korn ned i en ventende vogn.Herluflille Mølle 2003

Foto: Per Gliese


2003. Billedet viser den ene af kværnloftets (2. sal) oprindeligt to kværne. Den anden blev midt i halvtredserne demonteret for at give plads for cyklonen til en moderne slagkværn der var opstillet i møllegrunden (stueplanet). Stenene fra den demonterede kværn befinder sig stadig i møllen og det er planen at reetablere den.Herluflille Mølle 2003

Foto: Per Gliese


2003. Indgangspartiet før oprydning og renovering. Som det ses er stikket over venstre vindue ved at forvitre. Vinduet til højre for døren mangler helt: det var gennem vinduesåbningen at en drivrem førte fra motoren i motorhuset ind til en hovedaksel i møllen.Herluflille Mølle 2004

Foto: Per Gliese


2004. Indgangspartiet efter renoveringen af møllegrunden. Vinduesstikkene er muret op på ny, nye vinduer er isat og den ødelagte mørtel i furerne mellem kampestenene er blevet erstattet af ny mørtel.Herluflille Mølle 2004

Foto: Per Gliese


2004. Herluflille Mølle fotograferet fra syd-vestlig retning, en solrig vinterdag i begyndelsen af 2004.


SE OGSÅ:

 

Fotografier:

 

Videomateriale