HERLUFLILLE MØLLELAUG

Fotografier fra afprøvning af kværn

Søndag d. 17. juni 2012 er åben mølledag hvilket giver en oplagt anledning til at afprøve den genskabte kværn og dermed for første gang siden 1955 at male korn ved vindkraft.
Foto: Anders Larsen
Kornsækken er på plads på 'sættebænken' og scenen er sat for at tidligere møller Helge Larsen kan sætte processen igang.
Foto: Anders Larsen
Hveden er klar til at blive hældt i 'skruven', tragten der leder kornet ned til 'skoslaget' og videre ned mellem kværnstenene. Denne tragt kaldes også for 'kuben'. For at lette håndteringen af sækken er der lavet en udskræring i træets kant.
Foto: Per Gliese
Møllelaugets formand Peter Castberg hjælper med at få hvedkornet ud af sækken. Dagen igennem passede han vinger og kværn.
Foto: Anders Larsen
Fra bunden af 'skruven' finder kornet vej ned i 'skoslaget', en øseformet indretning der med vedvarende bevægelser fra side til side sikrer at kornet drysses jævnt ned i selve kværnen. I midten ses den svære metalaksel - 'langjernet' - der driver den øverste kværnsten 'løberen'.
Foto: Per Gliese
Helge Larsen justerer på korntilførslen. Den restaurerede kværn var oprindeligt af 'fastsegltypen' hvilket betyder at langjern og løber er låst helt fast til hinanden. Den nuværende kværn er af 'balancetypen', her hænger løberen så at sige løst mellem 'langjern' og 'nål', men holdes i balance af sin egen rotation. Der er desuden gjort plads til vægtlodder i nogle fordybninger i oversiden af løberen, således at stenen kan udbalanceres nøjagtigt.
Foto: Anders Larsen
Det store centralt placerede 'stjernehjul' driver det mindre 'stokkedrev' hvortil 'langjernet' er fastgjort. Når møllen maler er lydniveauet relativt højt og der mærkes markante rystelser i bygningen - en meget levende proces!
Foto: Anders Larsen
Mere korn skal snart hældes på - møllen går stærkt da vinden er jævn. En nutidig kornsæk er lavet af et stærkt let kunstmateriale, modsat tidligere tiders sække af plantefiber, typisk jute.
Foto: Anders Larsen
Det færdigmalede korn inspiceres. Der er tale om meget groft mel som absolut må betegnes som 'fuldkorn', altså inkl. klid og kimolie. Herluflille Mølle var et grovmølleri hvor man formalede korn til dyrefoder.
Foto: Per Gliese
Ved 'brohesten' som er placeret direkte under kværnen på etagen nedenunder ('broloftet') kan der foretages forskellige indstillinger. Helge i skudlinien mellem to fotografer.
Foto: Anders Larsen
Det formalede korn løber fra kværnen via 'tuden' ned i sækken. Den benyttede sæk er af traditionel type, fremstillet af jute. Til venstre ses 'nålen', jernakslen som øverste kværnsten - 'løberen' - hviler på.
Foto: Per Gliese
En liflig duft af friskmalet hvede breder sig mens melet falder ned i sækken, men også en tåge af fint støv. Datidens mølleri har næppe været nogen sund arbejdsplads.
Foto: Anders Larsen

SE OGSÅ:

 

Fotografier:

 

Videomateriale