HERLUFLILLE MØLLELAUG

Herluflille Møllelaug

Herluflille Møllelaug er en lokal forening stiftet 2003 med det formål at istandsætte Herluflille Mølle og drive den som arbejdende museum.

 

Foreningens bestyrelse

 


Medlemskab

Medlemskab tegnes for et år ad gangen ved henvendelse til kasserer Edel Larsen (Tlf. 40 79 12 65) eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Kontingentet er 200 kr. og gælder for en husstand.

Lauget tæller for øjeblikket ca. 40 medlemmer.

SE OGSÅ: