HERLUFLILLE MØLLELAUG

Bidragydere

Fonde og øvrige institutioner som siden møllelaugets stiftelse i 2003 har ydet pengemidler til restaureringen af Herluflille Mølle.
Dertil kommer en donation fra Herlufsholm Skovdistrikt i form af tømmer til møllevinger.

 

Sponsorer

 

Bliv sponsor

Er du interesseret i at støtte projektet med et sponsorbidrag, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Jens Lyhne via tlf. 55501377 eller e-mail.

 

Tidligere sponsorer

En række ehvervsdrivende, primært lokale, har tidligere ydet bidrag til laugets drift og møllens restaurering.Projektet er støttet af
EU's landdistriktsprogram