HERLUFLILLE MØLLELAUG

Aktivitetslog 2009-2010

December 2010:
Julesalg


Julesalg 2010

Det strenge vintervejr var på ingen måde til hinder for et stort antal besøgende til årets julemarked ved Herluflille Mølle. Salget af juletræer slog rekord med 55 solgte træer. Der blev som vanligt også solgt pyntegrønt, håndgjorte lys fra Petershøj, julekort, dekorationer og tryksager. Nyt i sortimentet var honning og småkager.
(Anders Larsen - 15. januar 2011)November 2010:
Besøg hos møllebygger Jørn Nilson i Løve


Møllebygger Jørn Nilsons værksted i Løve

Som meddelt i nyhedsbrev nr. 12 er fremstillingen af møllevingerne i fuld gang, og fredag d. 19. november kørte Helge Larsen og undertegnede sammen med Per Gliese til møllebygger Jørn Nilsons værksted i Løve, hvor arbejdet med vingearmene er godt begyndt. Jørn Nilson er mester på foretagenet og tømrer Leif Jensen udfører arbejdet under hans supervision, mens vores formand Peter Castberg har travlt med at fremstille alle de mange jernbeslag, som senere skal styre jalousierne på vingerne, i alt ca. 120 beslag. Vi var meget imponerede over det fine og præcise arbejde, der er udført på den første vingearm og det lover godt for det endelige resultat som vi alle ser frem til. Efter omvisningen og et spændende kik på Løve Mølles kamhjul og maskineri blev vi budt på kaffe og kage i huset hos Jørns kone Birgit - alt i alt en god og interessant udflugt. På fotoet ses fra venstre mod højre: Jørn Nilson, Helge Larsen og Leif Jensen.
(Esther Larsen - 20. november 2010)September 2010:
Hestevognstur


Hestevognstur september 2010

Søndag d. 12. sept. kørte vi både i skoven og i mosen. For andet år i træk havde vi en særdeles hyggelig eftermiddag. Så måske er vi i gang med at lave en tradition? Vejret holdt tørt trods dystre spådomme om det modsatte fra vejrprofeterne. Inden vi satte os til bords på broloftet, havde vi hentet eksklusive kager fra Rejseladen i Glumsø, hvor to konditor-damer havde tryllet. Napoleonshatte og fragilitéer gik fint sammen med Esthers herlige brunsviger. Formand Peter Castberg fortalte om arbejdet, både det helt aktuelle og det fremtidige. Om det sidste sagde han, at vingearmene måske kunne blive færdige inden jul. Det skal så foregå sådan, at formanden og Leif fragter træet til Løve, hvor fremstillingsprocessen kommer til at foregå under overvågning. Meget spændende! Efter kaffe, kage og foredrag var der tid til at slentre på omgangen, og enkelte vovede at kravle en etage op i møllen. Så entrede vi den store jagtvogn fra Tybjerggaard. Vi kunne lige akkurat fylde den (vi var 15). Turen gennem Tybjerg Skov foregik i slow-motion, så vi havde mulighed for at opleve skoven. Underligt var det, blandt mange andre ting, at se to kastanietræer, som var helt afløvet. "Gerningsmanden" er et minérmøl, eller mere præcist: en forfærdelig masse møl!! Vel ankommet til skovens sydlige hjørne stod vi af og gik ind i Torpe Mose, som er blevet stadig mere uvejsom, efter at Storstrøms Amt blev nedlagt. Som Henrik Wejdling, vores udmærkede guide sagde: "Næstved Kommune har endnu ikke opdaget Torpe Mose!" Vi kunne konstatere, at løgurten, som i sin tid var den blomst, som man ville beskytte gennem fredningen, har fået det dårligere, og at mosen er i fuld gang med at springe i skov. Vores veloplagte guide (HW) inviterede os til "gæt-en-lort". Og facit var: en ganske nylavet kronhjorte-lort. Som sidste del af programmet invaderede vi Nina og Carl Hossy's ejendom. Det er en ganske enestående oplevelse. Man får associationer, som stritter i alle mulige retninger - vikingeborg, middelalderfæstning, vildtreservat, arboret & Oven på disse mange strabadser havde vi fortjent den medbragte aftensmad, som blev skyllet ned med spændende brændevine, som cirkulerede i en indbydende spånkurv! I 2011 kan vi passende besøge Svinemosen som den udvalgte lokalitet i Tybjerg Skov. Der er sikkert nogle røverhistorier knyttet til mosen, og det er IKKE en røverhistorie, at næsten alt det lærketræ, som er blevet brugt til møllen, blev lagt ned af Helge. Træerne, ca. 40 i antal, stod netop i Svinemosen.
(Jens Lyhne - 16. september 2010)Juni 2010:
Tømmer til vinger ankommer


Tømmer til vinger ankommer

I slutningen af juni blev tømmeret til møllevinger fragtet fra møllebygger Jens Jørgensens værksted i Faxe Ladeplads til Herluflille Mølle. Fragten blev varetaget af formand Peter Castberg der til formålet havde lånt traktor og halmvogn. Siden Herlufholm Skovdistrikt i 2007 donerede to lærketræer til projektet er lærken blevet byttet til dauglasgran. Det er altså disse 17 meter lange grovskårne stykker som på billedet ses blive placeret på jorden ved hjælp af en frontlæsser der altså også kan anvendes som kran. Vægten er ca. 600 kg pr. stk. Transport af svært tømmer kan være en bekostelig affære, men i dette tilfælde blev udgifterne minimeret på grund af den utraditionelle transportløsning. Det er herefter planen i nærmeste fremtid at fragte vingetømmeret videre til Løve Mølle nord for Slagelse hvor Peter Castberg og tømrer Leif Jensen under supervision af møllebygger Jørn Nilsson vil færdiggøre vingerne. Længden på de færdige vingearme bliver 16 meter.
(Anders Larsen - 25. juli 2010)Juni 2010:
Mølledag


Mølledagen 2010

Søndag den 20. juni. Årets åbent hus arrangement var knapt så velbesøgt som i 2009. Måske havde VM i fodboldt noget af skylden. Alligevel endte dagen vellykket og med et pænt økonomisk overskud. Umiddelbart op til arrangementet var gået en mængde arbejdstimer for at møllen skulle tage sig bedst mulig ud på dagen - bl.a. er møllegrundens indervægge blevet frisket op med cempexo og det tæt ved møllen beliggende motorhus har fået udbedret skader i murværket og er ligeledes blevet behandlet med cempexo. Endvidere er den ene af kværnloftets to kværne for nylig blevet reetableret, blot er løberen (den øverste kværnsten) endnu ikke lagt på plads. Det er dog med fuldt overlæg at denne sten ligger frit tilgængeligt da det giver mulighed for at demonstrere hvordan en møllesten billes - altså hvordan rillerne holdes ved lige ved hjælp af et særligt hammerlignende værktøj kaldet et billejern.
På billedet ses en af dagens gæster i færd med at studere noget informationsmateriale. På bordet står en ny udstillingsgenstand - en fint forarbejdet kasse med otte rum indeholdende prøver på forskellige kornsorter.
(Anders Larsen - 25. juli 2010)
November-december 2009:
Juletræssalg


Juletræssalg 2009

Fra Herluflille Mølle var der i ugerne op til jul salg af juletræer og pyntegrønt, lys fra Petershøj, julekort og dekorationer samt bøger - Dansk Møllerforenings jubilæumsbog og "Kulturen i Naturen" om kulturlandskabet i vores kommune. I weekenden 19.-20. december lokkede vi med gratis kaffe og småkager til kunderne, hvilket var velkomment både for købere og sælgere. Ekstra mandskab var indkaldt og der var stor travlhed også i dagene efter. Der var et pænt stort overskud til foreningens kasse.
(Esther Larsen - 31. december 2009)September 2009:
Rundvisning og udflugt


Rundvisning og udflugt september 2009

På den sidste søndag i september havde møllelauget en vellykket udflugt til Tybjerg skov og til Torpe Mosevej hos ægteparret Carl og Nina Hossy. Turen startede fra Herluflille Mølle hvor 17 interesserede, inkl. fem bestyrelsesmedlemmer, indtog eftermiddagskaffen på broloftet i møllen og formand Peter Castberg gav en orientering om møllens drift og møllelaugets planer for fremtiden. Køreturen foregik på Tybjerggårds jagtvogn og med motorkraft til Orestenen i Tybjerg Skov, hvor Jens Barlund fortalte skæmtsomme historier og sagn om stenen, hvor alle Tybjerggårds ejernavne er indhugget. Vi kørte herefter videre til Torpe Mosevej, hvor vi blev budt velkommen af Nina og Carl og vist rundt i deres store naturpark. Bagefter spiste vi vores medbragte mad indendørs, da det var for køligt at være ude. Senere var vi på en interessant rundgang i det store hus, hvorfra der er en smuk udsigt til parken. Vi var hjemme inden mørket helt havde sænket sig.
(Esther Larsen - 29. september 2009)Juni 2009:
Mølledag


Mølledagen 2009

Vejret var med os d. 21. juni, da vi holdt Åben Mølledag på Herluflille Mølle, og besøget kunne vi heller ikke klage over, idet vi senere på dagen opregnede at ca. 140 gæster havde besøgt os i dagens løb. Blandt gæsterne fra nær og fjern var blandt andre formanden for Dansk Møllerforening Jens Søndergaard og hans kone. Også Helge Larsens bankrådgiver fra Nordea kom for at se det udførte arbejde på møllen, som var i fin stand og derfor værd at vise frem. Anker og Edel Larsen havde sprøjtemalet hele møllekroppen to gange, og Ole Frederiksen havde udbedret og pudset undermøllen indvendig, hvilket pyntede utroligt. I år havde vi kontaktet "Bamses frugt og grønt", som satte en stand op ved møllegrunden. og et stort skilt opfordrede folk til at købe nye kartofler, jordbær m.m. hvilket mange også benyttede sig af. Der var god stemning blandt gæsterne, som hyggede sig med pølser, øl og kaffe og en god snak. Der var trængsel på både broloft og kværnloft, hvor Helge og Peter Castberg svarede på mange spørgsmål fra gæsterne. Arrangementet gav i år et pænt overskud: 1.453. kr.
(Esther Larsen - 21. august 2009)

 

Læs videre om tidligere aktiviteter Aktivitetslog

SE OGSÅ: