HERLUFLILLE MØLLELAUG

Aktivitetslog 2007-2008

Juli 2008:
Opsætning af møllehat

Opsætning af møllehat juli 2008

Lørdag den 19. juli 2008: Efter en gennemgribende restaurering, som har strakt sig over en periode på næsten to år, blev møllehatten på en blikstille og solrig lørdag morgen atter hejst på plads. Den sidste del af arbejdet på hatten er udført af møllebygger Jens Jørgensen, Fakse Ladeplads, som også forestod selve opsætningen. Som ved nedtagningen for to år siden var det medlem af møllelauget Anker Larsen som betjente kranen. Tømrerne Tage og Børge Christensen var også til stede.
Da påpladssætningen kræver vindstille vejr, begyndte arbejdet allerede kl. 8. Det tidlige tidspunkt til trods, havde ca. 40 interesserede fundet vej til Suså Landevej 68 for at se den ca. 4.5 ton tunge hat blive løftet på plads. Trædelene i krøjeværket (vindrosen og stativet som holder den) er nye, mens så godt som alle metaldele (primært tandhjul) er genanvendt. Næste trin i projektet vil blive genetablering af vingerne, som møllen har været uden siden 1969.

(Anders Larsen - 5. august 2008)Juni 2008:
Mølledag


Mølledagen 2008

Søndag den 15. juni 2008: På Valdemarsdag deltog Herluflille Mølle sammen med møller over hele landet i det årlige arrangement, der kaldes "Åben Mølle". Vi var heldige med vejret, og der kom op mod 100 mølle-interesserede gæster fra København og det meste af Sjælland. Tilmed to nordmænd, som var på ferie i Danmark. Der blev snakket mølle og vist billeder, og mange var imponeret over det arbejde, der er udført på møllen. Dagens arrangement gav et overskud på godt 900 kr.
På billedet ses fire af dagens gæster foran den nyrestaurerede møllehat. Hatten blev i løbet af første halvdel af juni beklædt med tagpap af firmaet Steen's Tagdækning fra Vetterslev. Der arbejdes pt. med at færdiggøre krøjeværket og vindrosen.
(Esther Larsen / Anders Larsen - 3. juli 2008)November-december 2007:
Juletræssalg

Juletræssalg 2007

Juletræssalget 2007 startede tidligere end sidste år og det gav bonus! Der blev solgt træer og pyntegrønt for 3.665 kr. og vi måtte to gange hente ekstra forsyninger i Tybjerg skov for at følge med efterspørgslen. Både lokale og folk fra bl.a. Næstved og Ringsted fandt vej hertil og benyttede samtidig lejligheden til at nyde udsigten fra møllens omgang og få en snak om vores projekt. Tak til Tybjerggård som endnu en gang sponsorerede træerne. (Esther Larsen)September 2007:
Møllelaugsbesøg

xxx

Lørdag d. 15. september havde vi besøg af Løve Møllelaug. Der var stor interesse for at se, hvor langt vi var kommet med restaureringen af vores mølle, og møllens omgang blev især beundret. Herefter spiste man frokosten i Rejseladen i Glumsø. Søndag d. 23. september var der stort rykind, idet en bus og flere personbiler ankom fra Vindeby Mølle på Lolland. Heldigvis var vejret fint, så de mange mennesker fra møllelauget kunne indtage deres medbragte frokost i vores maskinhus. Møllen blev beset og arbejdet vurderet, og vi fik rigtig snakket om tingene. Der blev også tid til en lille én.
(Esther Larsen)Juni 2007:
Mølledag

Mølledagen 2007

Søndag den 17. juni 2007: Status over denne fjerde mølledag er at 125 besøgende fandt vej til Næstvedvej 68 mod normalt ca. 80, et overskud i kassen på over 2000 kr., hvilket er mere end det dobbelte i forhold til sidste år samt at et par nye medlemmer blev hvervet. Det høje antal besøgende er frugten af en målrettet indstats der bl.a. omfatter kontakt til DR's Regionalen (P4). Vejret var gunstigt det mest af vejen - solrigt ind til midt på eftermiddagen, hvor der så kom en kraftig tordenbyge. På billedet ses Helge Larsen (tv.) i samtale med tre besøgende på møllens reetablerede galleri 'omgangen'. Det nye tømmer er væsentligt kraftigere end det oprindelige, hvilket skyldes hensynet til at mange mennesker skal kunne opholde sig på omgangen samtidgt.
(Jens Lyhne / Anders Larsen)Juni 2007:
Restaurering af møllehat

Restaurering af møllehat, juni 2007

I starten af juni påbegyndte møllebyggerne restaureringsarbejdet af møllens hat, som i september 2006 blev hejst ned og placeret tæt ved møllegrunden. Billedet viser den løgkuppelformede hat strippet for tagpap og de fleste af de oprindelige beklædningsbrædder. Inde under kuplen anes hathjulet også kaldet kronhjulet, hvis kamme (tænder) også vil blive udskiftet i det omfang det er nødvendigt. Det er planen at den restaurerede hat inkl. krøjemekanik (vindrose m.m.) skal være på plads igen i løbet af efteråret.
(Anders Larsen)


Marts 2007:
Møllebyggerens værksted

Møllebyggerens værksted marts 2007

I de første par måneder af 2007 er der blevet arbejdet på at restaurere og nybygge dele fra såvel møllens indre som ydre. Arbejdet foregår på møllebygger John Jensens værksted i Vig i Nordsjælland. På billedet ses den genskabte udgave af stativet der holder vindrosen. Denne er placeret på møllehatten, 180 grader i forhold til vingerne, og kan ved hjælp af sindrig mekanik automatisk holde vingerne orienteret mod vinden, og dermed fungere som krøjeværk. Liggende ved stativets fod, ses jernakslen hvorpå vindrosens seks blade monteres.
(Anders Larsen)Februar 2007:
Skovning af tømmer til møllearme

Skovning af tømmer til møllearme, februar 2007

I Stenskoven, beliggende ca. en kilometer nord for Næstved, blev der i februar fældet tre lærketræer. To af de 35 meter høje træer skal forarbejdes til to nye møllearme der tilsammen udgør de kommende vinger. Hver arm kommer til at måle 16 meter fra ende til ende. Den tredie lærk bliver savet til to planker, som monteret på bagsiden af møllearmene, udgør en forstærkning af disse. Plankerne benævnes også 'lasker'. Arbejdet med reetablering af vingerne bliver varetaget af møllebygger John Jensen, Vig. Tømmeret er en donation fra Herlufsholm Skovdistrikt, som dermed har bidraget væsentligt til restaureringsprojektet.
(Anders Larsen)


Læs videre om tidligere aktiviteter Aktivitetslog

SE OGSÅ: