HERLUFLILLE MØLLELAUG

Aktivitetslog 2004-2006

December 2006:
Juletræssalg

Juletræssalg 2006

For andet år i træk blev der i december solgt pyntegrønt og juletræer. Også denne gang blev træerne leveret af Tybjerggård. Salget indbragte møllelauget er beløb på lidt over 1.000 kr. I baggrunden til venstre ses møllehatten som i slutningen af september blev nedtaget for restaurering.
(Anders Larsen)December 2006:
Prisuddeling i Lions Club Suså

Lions Club Prisuddeling

Helge Larsen - initiativtager til, og bestyrelsesmedlem i Herluflille Møllelaug modtog i begyndelsen af december et jubilæumsgavebrev på 1.000 kr. Beløbet blev øjeblikkeligt givet videre til Møllelauget. Ved samme lejlighed donerede Lions Club Suså et beløb på 5.000 kr. til restaureringsarbejdet. Disse penge blev modtaget af Peter Castberg, formand for Herluflille Møllelaug. Det er tredie gang at Lions Club Suså betænker projektet med et pengebeløb. På fotoet ses fra venstre præsidenten for LCS Frank Hagerup Rasmussen, Helge Larsen og Peter Castberg. Læs brevet hvor Børge Lillie indstiller Helge Larsen til prisen her (PDF).
(Anders Larsen)November 2006:
Syning af kværn

Demontering af kværn, november 2006

I slutningen af november blev den ene af de oprindeligt to kværne på kværnloftet synet og delvist demonteret af møllebygger John Jensen og medarbejdere. Ved denne lejlighed blev andre dele af mølles mekanik, bl.a. kronhjulet, fragtet til værkstedet i Vig for at blive restaureret / fornyet. Visse dele af kværnen blev på et senere tidspunkt også bragt til værkstedet. På billedet ses møllebyggeren (th) assisteret af sin søn. Delen der løftes på, kaldes for 'slæden'.
(Anders Larsen)Oktober-november 2006:
Restaureringsarbejder

Restaureringsarbejder, oktober-november 2006

Efter en pause siden sommeren 2005, kom der i efteråret 2006 atter gang i restaureringsarbejdet. Denne gang gælder det reetablering af galleriet, også kaldet omgangen. Tømmeret er væsentligt kraftigere end det oprindelige. Som tidligere er det tømrerfirmaet B & T Christensen der står for arbejderne. Endvidere har Murermester Teddy Madsen, Skelby støbt nye hjørner til møllegrunden (se billede).
(Anders Larsen)September 2006:
Nedtagning af møllehat

Nedtagning af møllehat september 2006

Lørdag den 23. september 2006: På en solbeskinnet sensommerdag kom Herluflille Mølle et skridt nærmere målet som fungerende mølle. Møllebyggerne John og Michael Jensen fra Vig var på pletten lørdag morgen hvor de indledende øvelser til løftet blev foretaget inde i hatten, mens den stærke "dame", en firs tons tung kran kaldet "Bodil" fra firmaet BMS blev kørt i stilling og gjort klar til det store løft. Kæderne blev fastgjort i hattens indre dele og der blev vinket med det specielle fingersprog fra møllebyggerne i hatten til kranføreren Anker Larsen der har over 30 års erfaring i faget, om at "showet" kunne begynde. Tilskuerne fulgte med åndeløs spænding da hatten skilte sig fra kroppen og svævede gennem luften, til den blev sat ned på fire betonrør placeret på pladsen ved siden af møllen. Her skal den tilbringe adskillige uger mens restaureringen foregår - defekte dele bliver skiftet ud og ny vindrose bliver lavet. Hattens vægt med "indhold" er samlet på tre tons, så det var en af de lette opgaver for en kran af disse dimensioner. Ifølge møllebyggeren er der blevet passet godt på hatten gennem tiden. Den er da også fra ejerens side forsøgt holdt tæt, så ikke indtrængende vand har kunnet ødelægge hattens indre dele, hattehjul m.m. Møllebyggerne skal nu gennemgå hatten fra a til z af og som før nævnt skal vindrosen, det vandskadede tømmer og tagpappet udskiftes. Arbejdet med hatten vil foregå både ved møllen og på værkstedet i Sneglerup. Til sidst placerede kranen det midlertidige tag, som er fremstillet af Tømrerfirmaet B & T Christensen, Herlufmagle, ovenpå møllekroppen således at den bliver holdt tør indtil hatten atter er på plads. B & T Christensen har desuden fået til opgave at fremstille en ny omgang (galleri) til møllen, og dette arbejde ventes påbegyndt i løbet af den kommende måned.
(Per Gliese)September 2006:
Glumsø Kulturnat

Glumsø Kulturnat 2006

Fredag den 22. september 2006: Dette års kulturnat blev afholdt på henholdsvis Glumsø Kro og Glumsø Station. Møllelauget havde stand i ventesalen på stationen. Der blev solgt postkort og hæfter omhandlende Herluflille Mølles historie. Det blev selvfølgelig også til en snak om mølleprojektet med interesserede besøgende. På billedet ses (fra venstre) bestyrelsesmedlemmerne Per Gliese og Helge Larsen. Se sponsorplakaten fremstillet til møllelaugets deltagelse i kulturnatten her.
(Anders Larsen)Juni 2006:
Dansk Møllerforening - generalforsamling og udflugt

Dansk Møllerforening - udflugt 2006

Tre bestyrelsesmedlemmer fra Herluflille Møllelaug var slutningen af juni til generalforsamling i Svendborg. Der var under opholdet arrangeret to busture til Langeland, hvor det blev til adskillige spændende møllebesøg. Læs et referat af turen her (PDF).
(Anders Larsen)Juni 2006:
Mølledag

Mølledagen 2006

Søndag den 18. juni 2006: Dagen startede med fint vejr, og de første gæster kom allerede lidt i 10.00. Næstvedegnens Landbrugsfond havde i forvejen meddelt, at man havde bevilget 50.000 kr. til restaurering af Herluflille Mølle og at formanden Find Svendsen, ville overrække checken til møllelauget i løbet af formiddagen. Dette skete ved 11-tiden, hvor en glad formand (Peter Castberg) modtog denne gave med tak til fonden. Mange mennesker, både bekendte og nye, lagde vejen forbi møllen og nød en kop kaffe, en øl eller de ristede pølser samt fik en god snak om møllen og restaureringsprojektet. Besøgene fortsatte til langt ud på eftermiddagen, og vi glædede os over at dagen var blevet så vellykket. Nu ser vi frem til at håndværkerne i løbet af sommeren får påbegyndt og færdiggjort møllens omgang. Meget af tømmeret er allerede skåret.
(Esther Larsen)December 2005:
Juletræssalg

Juletræssalg 2005

Ialt 30 træer samt en del pyntegrønt blev i ugerne op til jul solgt på Herluflille Mølle. Salget af grantræerne, fældet i Tybjerg skov, indbragte et overskud på 1.400 kr. som gik i møllelaugets kasse. Det er planen at gentage succesen i 2006.
(Esther Larsen / Anders Larsen)Juni 2005:
Mølledag

Mølledagen 2005

Søndag den 19. juni 2005: Laugets anden mølledag bød på mange glade besøgende og ditto opmuntringer og forhåbninger i gæstebogen. Omkring 90 gæster havde fundet vej til Herluflille Mølle. Der blev hvervet tre nye medlemmer og én ny sponsor. Overskudet beløb sig til 1750 kr. Næste år er det planen at demonstrere savene i arbejde. Herluflille Savværk er stedet hvor en stor del af træværket som er anvendt til restaureringen kommer fra.
(Jens Lyhne / Anders Larsen)Forår 2005:
Nedrivning og restaurering

Garagenedrivning marts 2005

I marts blev den østlige tilbygning, traktorgaragen, nedrevet (dette foto). Endvidere blev den vestvendte overdækning mellem motorhus og møllegrund fjernet og tagpladerne på det sydvendte halvtag over langtømmersaven demonteret. Dermed blev det muligt at opsæte stilladset, som kom på plads i midten af april. I anden halvdel af april og op gennem maj har tømrerfirmaet B & T Christensen ApS arbejdet på at istandsætte møllekroppen. Dette indbefatter udskiftning af dele af den bærende konstruktion, nye vinduer, foruden en komplet ny spåntækning. Konsulent på arbejdet er møllebygger John Jensen. Se flere billeder fra nedrivningen, opstætningen af stilladset og det efterfølgende restaureringsarbejde under Fotografier fra fase 2.
(Anders Larsen)December 2004:
Julekort

Herluflille Mølle 1993Herluflille Mølle 1999Herluflille Mølle 2004

Der er i december 2004 udkommet tre forskellige postkort med motiver fra Herluflille Mølle. Kortene kan købes i Glumsø Boghandel, Storegade 5, 4171 Glumsø, tlf. 57646044 eller hos Esther og Helge Larsen, Næstvedvej 68, 4160 Herlufmagle, tlf. 55501054.

Ved køb af disse kort støtter du restaureringen af Herluflille Mølle.September 2004:
Suså Kulturnat

Suså Kulturnat 2004

 Fredag den 24. september 2004: I slutningen af september afholdtes kulturnat i Glumsø, og Møllelauget deltog her med en stand på hovedgaden i byen. Vi havde fremlagt forskelligt materiale og fik derved en snak om mølleprojektet med interesserede. Vi var heldige med m.h.t. vejret og fik nogle erfaringer til næste gang vi skal deltage i et sådant arrangement. De tre bestyrelsesmedlemmer er (set fra venstre) Helge Larsen, Peter Castberg og Jens Lyhne.
(Esther Larsen)Juni 2004:
Mølledag

Mølledagen 2004

Søndag den 20. juni 2004: Dagen fik et godt forløb, med mange (godt 40) gæster. Alle pølser blev spist op. Mølleren var næsten konstant på arbejde i møllen, og der var stor lydhørhed blandt de besøgende. Lauget fik et nyt medlem. Helle Jessens nylavede stregtegning af møllen blev budt op i 300 kr. Det er alt for lidt! Radioen, som Superbrugsen i Glumsø havde givet os, blev vundet af familien Behrendt fra Haslev. Salg af det ene og det andet gav et pænt overskud, så alt i alt kan vi være tilfredse.
(Jens Lyhne)


SE OGSÅ: