HERLUFLILLE MØLLELAUG

Aktivitetslog 2011-2012

December 2012:
Julemarked

Julemarked, december 2012

Det årlige julemarked kunne ikke helt leve op til den succes som de senere år ellers har budt på. Især salget af juletræer skuffede, men møllelauget kommer dog ud af arrangementet uden røde tal på bundlinien. Julemarkedet startede i 2005, hvor eneste salgsvarer var juletræer og pyntegrønt. Siden er mange salgsartikler kommet til - lys, juledekorationer, honning, syltetøj og småkager.
På fotoet, som er taget i den weekend hvor markedet åbnede, ses to af de julestemte gæster der hyggede sig med gratis kaffe og en god snak om møllen og dens historie.
(Anders Larsen - 30. december 2012)November 2012:
Ny indgangsdør

Ny indgangsdør, november 2012

I midten af november blev den gamle indgangsdør udskiftet med en ny. Den nye dør er lige som sin forgænger en asymetrisk fløjdør, dog er assymetrien spejlvendt i forhold til den gamle, hvilket giver en mere hensigtsmæssig indgangsvinkel i forhold til trappen som fører op til broloftet. Døren er rødmalet, har messinghåndtag, slutter meget tæt og vidner i det hele taget om håndværk af høj kvalitet. Arbejdet er udført af møllebygger Jørn Nilsson, Løve. Trappens øverste trin er støbt af Peter Bay der også har stået for opfugningen af hele møllegrunden.
(Anders Larsen - 30. december 2012)Oktober 2012:
Planering af terrænet

Planering oktober 2012

I slutningen af oktober blev terrænet fra indkørslen fra Suså Landevej ned til den nord-vestlige side af møllegrunden planeret og belagt med slotsgrus. Nivellerings-arbejdet blev udført af Steen Christensen, som sammen med Peter Castberg og Anker Larsen fik de tre store granitsten på plads ved indgangsdøren til møllen, hvorefter Anker og Peter gjorde arbejdet færdigt, så vi nu har en flot og jævn indkørsel.
(Anders Larsen - 19. november)Oktober 2012:
Besøg af børneinstitutionen Skattekisten i Tybjerg

Besøg af børneinstitutionen Skattekisten i Tybjerg, 24. oktober 2012

I slutningen af oktober var der besøg af 18 glade børn fra Skattekisten i Tybjerg. De morede sig med at lege tagfat på møllegrunden og spiste senere deres medbragte mad oppe på broloftet. Mange finurlige spørgsmål blev stillet og besvaret og det var helt sikkert at de nød besøget på møllen.
(Anders Larsen - 19. november 2012)September 2012:
Besøg af Løve Møllelaug

Besøg af Løve Møllelaug, 15. september 2012

I midten af september var der besøg af Løve Møllelaug. Til stede var også møllebygger Jørn Nilsson og frue.
(Anders Larsen - 19. november)Juni 2012:
Mølledag

Mølledag, 17. juni 2012

Årets mølledag,søndag den 17. juni, blev en mærkedag for Herluflille Mølle, idet vi for første gang siden 1955 kunne sætte den nyrenoverede kværn i gang og male hvede til grovmel. Ca. 300 kg blev i løbet af ingen tid kværnet, til stor interesse og fornøjelse for de mange gæster, der besøgte møllen denne dag. Alt var klappet og klart og et telt stillet op i tilfælde af regn, men regn fik vi heldigvis ikke meget af. Til gengæld blæste en frisk vind, så møllevingerne susede rundt, og det blev nødvendigt at holde en pause ind imellem for at have nok hvede til resten af dagen. Der var godt salg i traktementet, og desuden var det muligt at købe forskelligt, bl.a. jordbær, nye kartofler og marmelade. Også en del af det friskmalede korn blev sat til salg. Folk kom fra nær og fjern, og vi regner med at der var ca. 250 gæster. Der var stor interesse for vores projekt, og mange udtrykte beundring for det flotte arbejde, der er udført både af håndværkere og af frivillige. Bl.a. har møllen fået to nye trapper og et nyt hejseværk. Der var i år et rigtig pænt overskud til møllekassen, og et par nye medlemmer meldte sig. På fotoet inspicerer tidligere møller Helge Larsen den nymalede hvede. Se flere billeder fra kværnens første arbejdsdag her.
(Esther Larsen - 24. juni 2012)Maj 2012:
Nyt besøg af mc-klub

Bøg af Nimbusklub

Endnu en gang var der weekendbesøg af motorcykelfolket. Lørdag formiddag ankom en større samling veteranmotorcykler med formand Søren Andersen i spidsen. Ialt 18 tohjulede køretøjer fra Sjællands Nimbus Klub Danmark havde fundet vej til Suså Landevej 68. Med til selskabet hørte også en kalechevogn af ældre dato. Som det fremgår af logoet på reservehjulet er der tale om en Obel.
(Anders Larsen - 6. juni 2012)April 2012:
Besøg af mc-klub


Bøg af mc-klub

Den sidste søndag i april var motorcykelklubben MC Goosetown på besøg. Formand Sonny Frølgaard og et dusin øvrige motorcyklister blev vist rundt af Helge Larsen. Klubben som har hjemme i Vordingborg var den dag på tur rundt til forskellige møller på Sjælland, bl.a. Løve Mølle i Nordsjælland og Kanehøj Mølle ved Skælskør.
(Esther Larsen - 6. maj 2012)December 2011:
Julemarked

Skovtur september 2011

Det er blevet tradition at afholde julemarked på Herluflille Mølle, og i år havde vi rekord i salg af juletræer, pyntegrønt, lys, dekorationer og ikke mindst hjemmebagte småkager, honning og marmelade samt mange andre ting. Rigtig mange gæster kom for at handle og for at få en rundvisning i møllen, og den sidste lørdag, hvor vi både havde sol og vind, blev vingerne sat i gang. Sne måtte vi undvære, men de mange børn med røde nissehuer lyste op, og der var gratis kaffe til de fremmødte. Billedet er af en lille sovende gut - markedets yngste gæst, blot ½ år gammel.
(Esther Larsen - 29. december 2011)September 2011:
Møllegrunden restaureres

Mølledag, 19. juni 2011

Møllens fundament, som består af store granitsten, har længe trængt til at renses og fuges påny. Peter Bay Christensen, som er medlem af møllelauget, har påtaget sig den store opgave at gøre dette, og på billedet ses han i færd med at udbedre østsiden af møllegrunden. Sydsiden er færdiggjort, og til foråret kommer turen til nord- og vestsiden. Vi glæder os til at fremvise møllen med det "nye" og smukke fundament på mølledagen i juni 2012.
(Esther Larsen - 29. september 2011)September 2011:
Skovtur

skovtur september 2011

Søndag d. 18. september var det igen tid til den årlige skovtur, og vi bad til at vejret ville holde. Eftermiddagen bragte lysning i vejret, og møllevingerne kunne dreje for en jævn vind. Vi kunne byde velkommen til flere nye medlemmer, og interessen var stor, da Peter Castberg på møllens galleri forklarede hvordan en mølle fungerer. Bagefter samledes vi  i alt 25 mennesker  ved kaffebordene på broloftet og i møllegrunden, hvor snakken gik livligt. Senere gik turen i to jagtvogne til Tybjerg Skov, hvor bl.a. Orestenen blev beundret. Vi nåede tørskoede frem til Carl og Nina Hossys gæstfrie hjem i Torpe, hvor vi spiste vores medbragte mad og havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Ved syv-tiden kørte vi tilbage til møllen, hvor alle fandt deres bil til hjemturen. Arrangementet gav 1.700 kr. til laugets kasse.
(Esther Larsen - 19. september 2011)Juni 2011:
Mølledag

Mølledag, 19. juni 2011

Søndag den 19. juni. Denne ottende mølledag var for Herluflille Mølle noget helt særligt. For første gang siden 1969 stod møllen atter komplet med vinger og vindrose. Efter at vingearmene blev monteret i maj, har et intensivt arbejde fulgt for at færdiggøre vingerne og først om aftenen d. 18. juni stod de flotte hvidmalede vinger færdige. Selv om vejret viste sig fra sin mest uberegnelige side - styrtregn og stikkende sol som afløste hinanden - blev mølledagen som tidligere et tilløbsstykke. 45 deltagere skrev sig i gæstebogen, men det er sandsynligt at ca. tre gange så mange deltog i arrangementet.
(Anders Larsen - 7. juli 2011)Maj 2011:
Vingearmene monteres

Vingearme monteres, 21. maj 2011

Lørdag d. 21 maj blev vingearmene sat på plads i møllen af kæmpekranen Bertha  ført af Anker Larsen  og dirigeret af møllebygger Jørn Nilsson samt Leif Jensen og Peter Castberg. Projektet var begunstiget af et flot klart vejr uden for megen vind. Da vingearmene var på plads i akselhovedet, blev ladestokken, som er af jern og 5 meter lang hejst op og ført igennem akslen. Den såkaldte 'edderkop', der sidder på enden af ladestokken, har den funktion at kunne åbne og lukke jalousierne, som senere bliver påmonteret vingearmene. Møllearmene er 16 meter lange, og har midt på en tykkelse af 22x31 cm i tværsnit og i enderne et tværsnit på 12x13 cm. Mange interesserede overværede opsætningen og nød samtidig en kop kaffe og kage.
(Esther Larsen - 25. maj 2011)April 2011:
Vingearmene ankommer til Herluflille Mølle

Vingearme ankommer til Herluflille Mølle, april 2011

Efter tilvirkning på møllebygger Jørn Nilsons værksted i Løve ankom de færdige vingearme til møllen i starten af april. Som ved udtransporten af tømmeret var det formand Peter Castberg der stod for kørslen, hvor traktor og halmvogn blev benyttet. De 16 meter lange vingearme males hvide mens metalbeslagene bliver røde. Desuden findes et antal riglægter der også behøver maling.
(Anders Larsen - 17. april 2011)Marts-april 2011:
Malerarbejde

Malerarbejde, marts-april 2011

Hovedparten af de dele af møllevingerne som skal fange vinden - hækskeder og jalousier - bliver efter transport fra værkstedet i Løve malet hvide. Stedet er Troels Bohmanns lade, beliggende ikke langt fra Herluflille Mølle. Jalousierne findes i to længder. De længste er der flest af - 84 stykker, mens de korte tæller 32 stk. At male de i alt. 116 jalousier og 44 hækskeder udgør i sandhed en stor arbejdsopgave. I billedets forgrund ses en del af de færdigmalede jalousier, mens der i baggrunden befinder sig en god del endnu umalede af slagsen. Det er Connie Bay, en af foreningens frivillige, der fører penslen.
(Anders Larsen - 17. april 2011)Januar 2011:
Nyt besøg i Løve

Møllebygger Jørn Nilsons værksted i Løve

I starten af året gik turen atter til møllebygger Jørn Nilsons værksted i Løve. Denne gang for at se den første møllevinge færdiggjort inden den skal afmonteres, hvilket er nødvendigt for at bringe den på plads i akselhovedet på møllen. Vi beundrede det fine og akkurate arbejde der er udført og blev bagefter budt på kaffe og kage og en hyggelig snak hos Jørn og hans kone Birgit. Arbejdet med vinge nr. to er i fuld gang og jalousierne til vingerne skal nu færdiggøres. Hver vingearm inkl. jalousier kommer til at veje ca. en ton. Der er utrolig mange enkeltheder som skal passe på den færdige vinge og ikke to vinger er ens. På billedet ses det påmonterede hækværk, hvorpå jalousierne senere skal anbringes. Helge Larsen, Jørn Nilson og Leif Jensen ses til venstre for vingen og til højre er det Peter Castberg. Hvis alt går som beregnet, kan vingerne hejses på plads i foråret. (Esther Larsen - 25. januar 2011)

Læs videre om tidligere aktiviteter Aktivitetslog

SE OGSÅ: